OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

АРТОС - часопис Общества св. Йоана Крестителя

Вступ - Úvod

Общество св. Йоана Крестителя выдавать часопис Артос і Ґрекокатолицькый русиньскый календарь

Spolok sv. Jána Krstiteľa vydáva časopis Artos

Gréckokatolícky rusínsky kalendár-

----------------------------------------------------------------------------

Найновше відео о нашім Обществі св. Йоана Крестителя

Najnovšie video o našom Spolku sv. Jána Krstiteľa

https://www.youtube.com/watch?v=wQqtBb1NS-g

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Є ту нове чісло часопису Артос (1/2023)

Je tu nové číslo časopisu Artos (1/2023)

---------------------------------------------------------

Ґрекокатолицькый русиньскый календарь на рік 2023

Gréckokatolícky rusínsky kalendár na rok 2023

Можете собі го обїднати на тел. ч.: 0911 811 191

або через мейл: osjk.artos@zoznam.sk 

------------------------------------------------------------------------------

Objednávky na tel. č. : 0911 811 191

alebo cez e-mail: osjk.artos@zoznam.sk 

-----------------------------------------------------------------------------------------.

Obščestvo sv. Joana Krestiteľa  najnovše vydalo knihu Apostolar. Ide o kompletny staťi liturgičnych čitaň na každyj deň, zo stichami i kalendarijom v rusiňskim jazyku. Tota liturgična kniha, by mala byti v kažďij našij cerkvi, de žyjuť Rusiny. Knihu sobi možete objidnati na tel. č.:0911 811 191 abo na emajlovij adresi osjk.artos@zoznam.sk (50- €)

-----------------------------------------------------------------------------------------........

Artos i kalendar sobi možete objidnati na:

osjk.artos@zoznam.sk

abo na: 0911 811 191

--------------------------------------------------------------------------------------------------

smiley!!!Dakotry staťi z Artosa sobi možete perečitatí tu -  https://artos.wbl.sk/Citarna.html!!!wink

--------------------------------------------------------------------

Obščestvo sv. Joana Krestiteľa už i na facebooku

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057660782435

--------------------------------------------------------------------

Відео о Адолфові Добряньскім - першім председові

Общества св. Йоана Крестителя

Video o Adolfovi Dobrjanskom - prvom predsedovi

Spolku sv. Jána Krstiteľa 

 

Kontakt na redakciu:

ARTOS

Gréckokatolícky farský úrad

Oľka 37

067 04 Oľka

telefon: 057 / 73 98 147

Čislo bankovoho učtu Obščestva sv. Joana Krestiteľa: SK92 0900 0000 0004 6241 9172