OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

АРТОС - часопис Общества св. Йоана Крестителя

Чітарня - Čitáreň

Tu sobi možete perečitati vybrany staťi iz staršych čisel časopisu ARTOS.                  Malyj trebnik...                                                    Holos z katakomb...                              Spominky na o. Malčanyho
                            
 
                        O daroch Sv. Ducha                                         Boh žyje... Chramovy etikety...                       Každe ďiťa je velikym Božym darom
                            
 
                   Každyj choče dovho žyti...                        Zažytok maloj Moniky...                                   Pijte iz žridla miloserďa
                            
 
                        1. Hospodi vyzdrav naš jazyk / Kotradov           2. Vladyka Gojďič v sinagogi                            3. O dotrimovaňu silencija (ticha)
       image    image    image
 
                        4. Sv. Služba Boža (Antifon III., Malyj vchod)       5. Artos - vodkresšyj Christos s nami              6. Ideme posvjatiti paschu 
                  image      
          
                   7. O Sodomi i Gomori                                       8. Od zlozvyku kuriňa...                                    9. Peršyj predseda OSJK... 
                        
 
                        10. Pravda o vičnosťi                                        11. Prihody zo žyvota sv. Vasilija...                    12. Jaky suť učinky magiji
                            
 
                      13. Marijaňsky dogmy                                        14. Malyj vchod, Anatema - cerk. prokľaťa        15. Anatema (zakinčiňa), Superstar...                                                     
 
                 16. Trinadcjatyj apostol                                     17. Spasiňa je lem v Christovi                            18. O posvjačiňu obysťa                               
                         
 
                19. "Dedičstvo otcov zachovaj nám..."              20. Cerkov, astrologija...                                     21. Može byti prostyj čolovik svjatyj?
                              
 
                     22. Celibat i ženaty svjaščeniky                        23. Svidčiňa svetlickoj cerkvi                             24. Monogramy Isusa Christa
                             
 
                25. Christijaňsky imja                                       26. Moji spominky na bl. Gojďiča i ...                  27. Zminiv sľidy istoriji
                         
 
                     28. Slovo bl. Pavla ku spisovaňu ľudej          29. Mic’ Svjatoho Ducha                                   30. Hromadna striča OSJK, Slovo o OSJK č.1.
                       
 
                      31. Slovo o OSJK č. 2                              32. Slovo o OSJK č. 3                                       33. Moji spominky na bl. Gojdiča ČSVV
 
                  34. Kiď ľito začinať z Bohom...                  35. Pastyr’ duchovnoho stada...                    36. pokračovaňa...