OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

АРТОС - часопис Общества св. Йоана Крестителя

Obščestvo sv. Joana Krestiteľa

 

Obščestvo sv. Joana Krestiteľa

Osnovane o. Aleksandrom Duchnovičom v 1862 roci, zrušene v 1874 roci, obnovlene rusiňskyma svjaščenikami v 2003 roci.

 

    Programom Obščestva je religijne, narodne i kulturne vzrostaňa Rusiňiv. Ku tomu ďilu možeš priložyti ruku i ty. Členom OBŠČESTVA sja može stati nelem virujučij Grekokatolickoj cer’kvi, osoba rusiňskoj narodnosti, ci osobaz rusiňskym materiňskym jazykom, ale i každyj simpatizant i žyčlivec’rusiňskoho ďila. Z istoriji zname, že mnoho ľudej, ne grekokatolikiv i ne Rusiňiv, pidtrimovalo toto Obščestvo. Jednym iz nich byv napriklad i rimokatolickyj svjaščenik Jonaš Zaborskyj, kotryj serdečno ľubiv Rusiňiv a Obščestvo pidtrimovav duchovno i materijalno. O. Aleksander Duchnovič - osnovateľ Obščestva za svoji piňazi pomahav vydavati kalendari, molitveniky, religijny i škoľar’sky knihy. To všytko naslavu Božu i na pomič svojomu narodu. V ťij ,,Duchnovičovij čestnoťi” i po joho sľidach chočeme i my vesti joho Obščestvo. Zato členove nebuduť platiti čleňsky poplatky, no každyj, chto bude choťiti finančno pomoči, naj pomože. Imja darovateľa zapišeme do ,,Knihy dariv - ofir” a raz do roka (na svjato Soboru sv. Joana Krestiteľa, 7.I.) bude za všytkych žertvujučich odpravľana sv. Liturgija.
     Členom Obščestva sja možuť stati ďiti, molodež, dorosly i staršy. Za všytkych čleňiv Obščestva bude raz do roka (na svjato Narodžiňa sv. Joana Krestiteľa, 24.VI.) odpravľana sv. Liturgija.

 

Aktivity Obščestva:

- robota z ďitmi i molodežov na poľi religijnoho žyvota
- duchovno - relasakčny akciji
- vydavaňa religijnych knih, kalendariv, molitvenikiv
- spoznavaňa i utrimovaňa našoho obrjadu, kultury, tradicijiAdresa Obščestva sv. Joana Krestiteľa:
Obščestvo sv. Joana Krestiteľa (OSJK)

Gréckokatolícky farský úrad
067 16 Čabalovce

Kontakty:
o. Jaroslav Popovec -
jaroslav.popovec@gmail.com
o. František Krajňak - f.kraj@centrum.sk

o. Milan Jasik - osjk.artos@zoznam.sk
o Volodimir Pančak - pancakvladimir@yahoo.com
o. Martin Kostilnik - kostilnikmartin@yahoo.com
o. Igor Pančak - igorpancak@yahoo.com
o. Ivan Barna - caritas@centrum.sk
Mgr. Marek Gaj - gaj.marek@post.sk
Mgr. Peter Krajňak - petrorusyn@centrum.sk

IČO: 37939271
Č.ú.: SK92 0900 0000 0004 6241 9172

OSJK bylo schvalene gr.kat. prjašivskym jepiskopom Joanom Babjakom SJ, č.j. 2370 / 2003, dňa 19.12.2003.
Schvalene Miňisterstvom kuľtury SR, č.j.: MK - 1219 / 2004 - 320, dňa 11.2.2004

Tu sobi može sťahnuti prihološiňa za člena Obščestva sv. Joana Krestiteľa:


Priholosina_za_clena_OSJK.pdf (696 KB)