OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

АРТОС - часопис Общества св. Йоана Крестителя

Актівіты ОСЙК - Aktivity OSJK

 


Aktivity Obščestva sv. Joana Krestiteľa

Prjašiv (Muzej rusiňskoj kultury) 30.6.2022 - Bisida zo svjaščenikami z Vyboru OSJK v ramkach

programu "Virny tradicijam", v kotrim sobi pripomjanuli 160 rokiv od osnovaňa perešoho

Obščestva sv. Joana Krestiteľa.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obščestvo sv. Joana Krestiteľa oslavilo 12. 2. 2022 v Ňagovi ďakovnov Službov Božov 2 jubileja, 60 rokiv našoho predsedu o. Jaroslava Popovcja i 70 rokiv vyznačnoho rusiňskoho pisateľa, poeta i cerkovnoho perekladateľa Josifa Kudzeja. Obidvom jubilantam žyčime - Mnohaja i blahaja ľita! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Archijepiskop Kiril Vasiľ prijav dňa 26. 11. 2020 svjaščenikiv z našoho Obščestva sv. Joana Krestiteľa.

Posmoť: https://www.grkatke.sk/aktualita/2020-11-28-110936-arcibiskup-cyril-vasil-sa-stretol-so-zastupcami-rusinskeho-spolku-sv-jana-krstitela

 

 

9.9.2018 - Malyj Lipnik. Na striču organizaciji Molody Rusiny bylo zaprošeno i OSJK. Zastupovav ho o. F. krajňak, kotryj v imeňi predsedu o. J. Popovca i vyboru OSJK  pozdraviv molodych prijateľiv i zaželav im mnoho zdravja, Božoho blahoslovľiňai uspichiv do dalšoj roboty na kulturňim poľi. Pidkresliv, že organizacija Molody rusiny sja v svojich aktivitach može choc’kolí obernuti na OSJK, kotre sja im bude namahati pomoči jak najľipše znať.


27.8.2018 - Lenartov. Zyšov sja vybor OSJK, kotryj perejidnav vydaňa novoho Grekokatolic’koho rusiňskoho kalendarja na rik 2019 i perekladu rusiňskoj verziji Knihy svjatych apostoľiv.


8.7.2018 - Čertižne. Členove OSJK byli učastny na odkryťu pamjatnoj tably A. Dobrjaňskoho, kotru inicijovala Ľuba Kraľova, predsednička občaňskoho združiňa Kolysočka. Na vyrobľiňa tably požertvovalo i naše Obščestvo.


24.6.2018 - Čabiny. Na svjato Narodžiňa Joana Krestiteľa byla odpravľana sv. Liturgija za všytkych čleňiv OSJK i všytkych žertvujučich.


23.5.2018 - Svidnik. Za vybor OSJK byli na Festivali viry učastny o. Martin Kostilnik, o. Milan Jasik i o. Ivan Barna. V piddukľanskij biblioteci byla besida na temu Rusiňska liturgija. Organizator festivalu pan Miloš Stronček požadav kompetentnych a to prjašivskoho archijepiskopa i mitropolitu Joana Babjaka SJ i Kongregaciju pro vostočny cer’kvi v Rimi, žeby na Festivali viry a zajedno i Rusiňskim festivali mohla byti odslužena Služba Boža v rusiňskim kodifikovaňim jazyku. Toho roku to ne bylo dovolene, no virime, že toto požadaňa ne upade do zabyťa. Nahravku ciloj bisidy o Rusiňskij liturgiji mohli sluchateľi Radia Regina posluchati v dňoch 5. i 17. juna toho roku.


18.12.2017 - Prjašiv. Matica slovenská organizovala v Teatri Aleksandra Duchnoviča program v česť 200 rokiv od narodžiňa  Adolfa Dobrjanskoho. Za OSJK byv učastnyj o. Milan Jasik z Oľky, kotryj o A. Dobrjanskim mav i kurtu prednašku. V tot deň byla odkryta v Ruskim domi i pamjatna tabla A. Dobrjanskoho.


19.10.2017 - Čabaľivci. Zyšov sja vybor OSJK, kotryj perejidnav vydaňa novoho Grekokat. rusiňskoho kalendarja na rik 2018 i vyrišyv perevydaňa dakotrych publikaciji, holovno knihy Neďiľna večurňa - Liturgija opered posvjačenych dariv - Čitaňa na liturgiji opered posvjačenych dariv.


7.10.2017 - Košyci. Za OSJK byv molodym rusiňskym vysokoškolakam, pered svjatom archanhela Michajila, služyti Sl. Božu o. Milan Jasik. Po Sl. Božij mav o sv. archanhelovi Michajilovi prednašku o. Martin Mraz, kotryj je v Košycjach ustanovlenyj pro pastoraciju vysokoškolakiv.


28.9.2017 - Prjašiv. Občaňske združiňa Rusiňskyj komornyj teatr zorganizovav bisidu o A. Dobrjaňskim z nahody 200. rokiv od joho narodžiňa. Za OSJK byv učastnyj o. M. Jasik z Oľky.


8.9.2017 - Malyj Lipnik. Organizacija Molody Rusiny zorganizovala VIII. ričnik "Tabor z molodyma po rusiňsky", na kotryj zaklikali jak hosťa i člena Vyboru OSJK o. F. Krajňaka, parocha Kamjunky. Otec’ Krajňak v referaťi "Latinizacija v Grekokatolic’kij cer’kvi" pojasniv vysše 20 študentam - vysokoškolakam danu problematiku. Za referatom nasľidovalo 2,5 hodinova žyva diskusija, kotra micno pidkripila narodnu i cer’kovnu identitu molodych Rusiňiv.


1.-3.9.2017 - Humenne, Čertižne. Vihorlatské múzeum Humenné, z inicijativy Mgr. Miroslava Kerekaniča zorganizovalo aktivitu pid nazvov Odkaz Adolfa Dobrjaňskoho pro sučasnosť. Do spolupraci z tov aktivitov bylo zaprošene i OSJK. Peršyj deň byla naučna konferencija o Dobrjaňskim, na kotrij za OSJK vystupiv o. M. Jasik. dalšy dňi prodovžav program v Michaľivcjach, Rudľovi, Čertižňim i Medžilabircjach. V Čertižňim byla v neďiľu (3.9.), na cinteri kolo hrobu A. Dobrjaňskoho odpravľana panachida za učasti otciv duchovnych o. R. Vaca, o. J. Popovca, o. M. Jasika i o. I. Pančaka.


24.6.2017 - Oľka. Na prazdnik Narodžiňa sv. Joana Krestiteľa byla odslužena Služba Boža za čleňiv našoho Obščestva.


4. - 24.6.2017 - Prjašiv. V ťim časi sja v Prjašovi realizovala Midžinarodna ľitňa škola rusiňskoho jazyka i kultury (8. ričnik), kotru organizovav Ustav rusiňskoho jazyka i kultury v Prjašovi. Na otvoriňu byv za OSJK učastnyj i o. F. Krajňak. Devjať študenťiv z prof. P. R. Magočim i Dr. K. Koporovov byli v neďiľu 11.6. učastny na svjaťij Liturgiji v Kamjunci, de jim o. Krajňak podarovav najnovše vydaňa Apostoľiv na neďiľi i svjata ciloho roku. 21.6. mav o. Krajňak v Prjašovi pro študenťiv referat na temu Liturgičnyj rusiňskyj jazyk, a z kantorkov Nikolov Škovranovov z Kamjunky naučili študenťiv panachidu v rusiňskim jazyku.


10.6.2017 - Prjašiv. V ramkach Dňa Rusiňiv 10. - 12. juna toho roku byla v Teatri A. Duchnoviča v Prjašovi na prednaški o adolfovi Dobrjanskim za naše OSJK učastnyj o. Ivan Barna zo Svetlic’. Po prednaški byla v teatri prezentovana obnovlena pjesa Adolf Ivanovič Dobrjaňskyj (Zorja na nebi, nad holovov štrang).


24.5.2017 - Svidnik. Panachidov za Aleksandra Pavloviča odbylo sja otvoriňa Festivalu viry. Panachidu odslužyli za OSJK o. Franťišek Krajňak i o. Milan Jasik vjedno z domašňim parochom o. Joanom Pavlikom. Panachida byla služena kolo hrobu Pavloviča v rusiňskim jazyku, na kotrij kantorovali ženy z Kamjunky i Svidnika.


17.5.2017 - Čabaľivci. Zyšov sja vybor OSJK, kotryj perejidnav učasť našoho Obščestva na Festivaľi viry u Svidníku i na dňach Rusiňiv v Prjašovi. Tak samo poslav ďakovne pis’mo vladykovi Joanovi Babjakovi SJ za joho blahoslovľiňa ku vydaňu Jevanhelijara v rusiňskim jazyku.


Rik 2016 - doraz dopovnime


25. 5. 2015 – Svidník. Za Vybor OSJK bylí na otvoriňu Rusíňskoho festivalu učastny o. Jaroslav Popovec’ i o. Milan Jasík. Prezentovalí aktivity i ďijaňa Obščestva od joho obnovľiňa až do dnes’. U vzajemňij diskuziji informovalí publikum o liturgičnych perekladach, i pojasňovalí potrebu zaprovadžiňa rusíňskoj pastoračnoj praktiky v našij Cer’kví. Treťij ročník Rusíňskoho festivalu u Svidníku sja odbyv v dňach 25. - 31. maja 2015.


30. 4. 2015 – Čirč. Vybor svjaščeníkiv OSJK vjedno z Poradnym laic-kym soborom OSJK požadalí Vostočnu kongregaciju v Rími, Grekokato-líc’ke archijepiskopstvo v Prjašoví i Apostoľsku nunciaturu na Sloveňsku v Braťislavi o rišiňa potreby vikarijatu pro rusíňskych grekokatolíkiv na Sloveňsku.


12. 03. 2015 – Čirč. Dovhorična príhotovľana dumka zapojití micňiše svojich čleňiv - lajikiv (lajicku sferu) do napovňaňa programu Obščestva sv. Joana Krestíteľa sja vypovníla v Čirču na striči Vyboru OSJK i zastupciv lajikiv. Vysľidkom bylo osnovaňa poradnoho soboru, jakyj nese oficijalnu nazvu: Poradnyj lajickyj sobor OSJK (Poradný laický zbor SSJK). Na počatok mať sim čleňiv, no v budučností sja mo-že rozrosnutí o dalšych zastup-civ z dakotrych okresiv. Zastupľiňa v sobori majuť teper' okresy Poprad, Stara Ľubov-ňa, Midžilabirci i Voroňiv nad Topľov. Pro ďijaňa novym zastupcjam soboru žyčime micnu nadchnenosť i potribnu smilosť zastavatí i prosadžovatí pro-gram OSJK, kotryj je zvjazanyj z religijnym, narodnym i kulturnym vzros-taňom Rusíňiv, holovno na chosen Grekokatolíc'koj cer'kví.


31. 01. 2015 – Prjašiv. Zyšov sja Vybor Obščestva sv. Joana Krestíteľa, kotryj zhodnotív dote-perišňu chosennu robotu v žyvoťi grekokatolíc'kych Rusíňiv. Zajedno vyrišyv zaklíkatí lajikiv – čleňiv OSJK ku osnovaňu poradnoho soboru.


7. 1. 2015 – Hostovici. Byla odpravľana Služba Boža za pomeršych čleňiv Obščestva sv. Joana Krestíteľa. Služylí o. Martin Kosťilník, pidpredseda OSJK; o. Radoslav Vaco, domašňij paroch; o. Ivan Barna, šefredaktor Kalendarja i o. Aleksij Janočko.


18.12.2014 - Pčoline. Zyšla sja redakčna rada časopisu Artos, kotra projidnala aktualny oprosy joho vydavaňa i publikačny aktivity do nastupnych rokiv. Vjednočasno oslavila i dejať rokiv vydavaňa časopisu Artos.


25.11.2014 - Čabiny. Za vybor OSJK sja zyšli o. M. Jasik i o. M. Kostilnik z predsedom Rusiňskoj obrody na Sloveňsku Ing. M. Mňahončakom. V prijateľskim duchu diskutovali o budučich spoločnych aktivitach.


24.8.2014 - Čirč. Zyšov sja vybor OSJK kotryj projidnav vydaňa Grekokatolic’koho rusiňskoho kalendarja na rik 2015 i aktualny oprosy rusiňskych liturgičnych pereklaďiv. Na druhij časti striči byv učastnyj i pomičnyj jepiskop, vladyka Milan Lach SJ.


25.6.2014 - Hinkivci. Vybor OSJK projidnav spolupracju z rusiňskyma organizacijami na Sloveňsku.


25.5.2014 - Hinkivci. Z nahody rusiňskoho festivalu u Svidniku byla v parochiji Hinkivci odpravľana toržestvenna Služba Boža pro joho organizatoriv i hosťiv. V Službi Božij byli dakotry častky v spisovňim rusiňskim jazyku, što sja učastnym barz poľubilo. Holovnyj organizator Miloš Stronček i zastupcja Rusiňiv pri urjaďi vlady SR Joan Kaliňak vyslovili naďiju na spolupracu organizatoriv Rusiňskoho festivalu i OSJK v budučich rokach. Za OSJK Službu Božu odpravľali o. Martin Kosťilnik i o. Volodimir Pančak. V propoviďi sja o. Kosťilnik zamirjav na jevanhelije od Joana, kotre hovorilo o sľipim od narodžiňa, i na boj, kotryj čudesno vyľičenyj sľipyj musiv vybojovati z micnyma toho svita. Tak samo bojuje každyj čolovik o vlastne spasiňa i každyj narod o vlastnu identitu.


17.5.2014 - Midžilabirci. Odbyv sja Dvanastyj sejm Rusiňskoj obrody na Sloveňsku. Za naše Obščestvo byv učastnyj o. Milan Jasik z Čabin, kotryj všytkych pozdraviv v imeňi predsedy OSJK i vysloviv namiriňa na dalšu kooperaciju midži obidvoma organizacijami.


1.3.2014 - Midžilabirci. Byla odpravľana ďakovna Služba Boža z nahody desjaťročňici obnovľiňa OSJK.


12.2.2014 - Hinkivci. Zyšov sja na spoločňij striči vybor OSJK. Projidnav oslavu desjaťročňici Obščestva.


26.1.2014 - Ňagiv. Domašňij paroch o. Michal Pavlišinovič zaprosiv OSJK na prezentaciju svojich aktivit i vydavateľskoho ďijaňa. Za vybor OSJK parochiju navščivili o. M. Jasik i o. V. Pančak, kotry virujučich poinformovali o žyvoťi i poslaňu OSJK. Prezentovali časopis Artos i novyj gr.kat. rusinskyj kalendar’ na rik 2014. Nakonec’ otcjove zaprosili všytkych do OSJK i rozdali jim prihološiňa za čleňiv.


7.1.2014 - Roškivci. Byla na svjato Soboru sv. Joana Krestiteľa odpravľana sv. Liturgija  za pomeršych čleňiv OSJK.


1.12.2013 - Habura. Z inicijativy domašňoho parocha o. J. Harvilka navščivili parochiju  o. M. Jasik i o. M. Kosťilnik, kotry virujučich poinformovali o žyvoťi i poslaňu OSJK i prezentovali časopis Artos. Nakonec’ otcjove zaprosili všytkych do Obščestva i rozdali jim prihološiňa za čleňiv.


27.11.2013 - Midžilabirci. Na pohrobi Mariji Pančakovoj, členky vykonnoho vyboru OSJK byli učastny i všytky svjaščeniky vyboru OSJK.


22.11.2013 - Hinkivci. Zyšov sja na spoločňij striči vybor OSJK. Zhodnotiv vydaňai distribuciju kalendarja na 2014 r. Poťim bilancovav aktivity za rik 2013.


17.11.2013 - Čerťižne. Domašňij paroch o. V. Sekera - Mikluš zaprosiv OSJK na prezentaciju svojich aktivit i vydavateľskoho dijaňa. Za vybor OSJK parochiju navščivili o. M. Jasik i o. V. Pančak, kotry virujučich poinformovali o žyvoťi i poslaňu OSJK. Prezentovali časopis Artos i novyj Grekokatolic’kyj rusiňskyj kalendar’ na rik 2014. Nakonec’ otcjove zaprosili všytkych do Obščestva i rozdali jim prihološiňa za čleňiv.


25.VIII.2013 - Čirč. Zyšov sja vybor OSJK, na kotrim byv učastnyj i pomičnyj jepiskop, vladyka Milan Lach SJ.


19.VI.2013 - OSJK pidporilo Memorandum čleňiv Svitovoj akademiji rusiňskoj kultury za utrimaňa rusiňskoho jazyka v spisku jazykiv Ukrajiny, jak identičnoho jazyka Pidkarpaťa. Dňa 8.VIII.2012 r. byv deržavov Ukrajiny schvalenyj zakon č. 5029-VI., v kotrim je uvedženych 17 avtonomnych jazykiv Ukrajiny, midži nima i rusiňskyj.


13.VI.2013 - Rim. Členove vyboru OSJK o. Jasik, o. Kosťilnik i o. Barna navščivili Vostočnu kongregaciju v Rimi, de sja stritili z archijepiskopom Kirilom Vasiľom SJ. Spominany otcjove duchovny poďakovali vladykovi Kirilovi za odobriňa rusiňskoho perekladu Maloho trebnika i poinformovali joho o roboťi Obščestva sv. Joana Krestiteľa, liturgičnych rusiňskych perekladach i o potrebi vikarja pro rusiňskych Grekokatolikiv.


11.VI.2013 - Prjašiv. Prjašivska univerzita v Prjašovi uďilila prof. Dr. Paulovi Robertovi Magočijovi - profesorovi istoriji na Toronťskij univerziťi v Kanaďi čestnyj titul doctor honoris causa. V imeňi OSJK panovi profesorovi ku titulu zagratulovav o. František Krajňak.


10.VI.2013 - Čirč. Predseda OSJK o. Jaroslav Popovec’ poslav prjašivskomu archijepiskopovi i metropolitovi Mons. Joanovi Babjakovi SJ poďakovaňa za dovoľiňa chosnovati rusiňskyj Malyj trebnik v Prjašivskij metropoliji. Imprimatur uďilila Kongregacija pro Vostočny Cer’kvi v Rimi 7. 6.2011 p.č. 128/2011


18.II.2013 - Prjašiv. OSJK bylo vjedno z organizacijami Rusiňska obroda na Sloveňsku, Molody Rusiny, Rusiňske zaujmove združiňa i Regijonalnyj klub RO Bar´dijiv učastne na spoločňij striči. za OSJK byli učastny o. J. Popovec’ i o. F. Krajňak. Striču sklikala Rusiňska obroda. Zastupcjove spominanych organizacij obhovorili i sučastnu situaciju kolo aktivnostej tzv. Okruhloho stola Rusiňiv Sloveňska. 


20.XII.2012 - Archijepiskop i metropoľita Joan Babjak SJ povoliv na dobu dvoch rokiv chosnovati rusiňskyj pereklad jevanhelija pid nazvov TETRAJEVANHELIJE pri všytkych bohoslužiňach. Všytky Rusiny grekokatoliky tak možuť žadati svojich svjaščenikiv o chosnovaňa Tetrajevanhelija v našych cer’kvach.


22.XI.2012 - Hinkivci. Zyšov sja vybor OSJK, kotryj bilancovav aktivity za rik 2012 i prijav novy zadaňa na rik 2013. Za holovnyj ciľ bylo stanovlene prihotoviti do druku Mylyj Trebnik (rusiňsku verziju) i Krestnu dorohu. o. Martin Kostilnik informovav čleňiv o zadumach Komisiji pro Rusiňiv osnovanoj archijep. Joanom Babjakom SJ. Komisija byla zrjadžena ku 15.8.2012. Za čleňiv komisiji byli vybrany: o. J. Blaško, jak predseda, o. M. Pulščak, o. M. Prejsa, o. R. Janičko, o. M. Bučko, o. M. Kosťilnik, o. M. Mrug, o. V.J. Sedlaček ČSVV, p. T.M. Babjak i p. J. Kudzej. Virniky sja tak možuť zo svojima požadaňami obertati i na Komisiju pro Rusiňiv (Adresa: ABU, Komísia pre Rusínov, Hlavná 1, P.O.Box 135, 081 35 Prešov)


4.XI.2012 - Čirč. OSJK, Molody Rusiny i Rusiňska obroda na sloveňsku sja zyšli na spoločňij neformalňij striči de sja vyslovili ku aktivitam tzv. OOkruhloho stola organizovanoho p. Joanom Kaliňakom (člen Vyboru RV SR za Rusiňiv Sloveňska) zo Svidnika.


26.VIII.2012 - Čirč. Zyšov sja vybor OSJK, kotryj projidnav vydaňa Grekokatolic’koho rusiňskoho kalendarja na rik 2013 i dalšych publikaciji.


21.VI.2012 - Čirč. Vybor OSJK sja znova obernuv na hierarchiv gr.kat. cer’kvi na Sloveňsku z pros’bov rišyti pastoračne požadaňa rusiňskych grekokatolikiv.


20.VI.2012 - Kamjunka. Zyšov sja vybor OSJK, kotryj projidnav aktivity na nasľidujuči ľitňi misjaci.


19.III.2012 - Kamjunka. Zyšov sja vybor OSJK, kotryj vybrav novoho pidpredsedu Obščestva sv. Joana Krestiteľa. Stav sja nim o. Martin Kosťilnik z Hinkovec’. Vybor napisav pis’mo na Radu hierarchiv našoj metropoliji na Sloveňsku, žeby rišyla pastoračny požadaňa rusiňskych grekokatolikiv.


25.II.2012 - Ňagiv. Z nahody 60 rokiv žyvota člena našoho Obščestva Josifa Kudzeja byla odslužena blahodarstvenna Služba Boža. Vjedno z domašňim parochom o. M. Feckaňičom služyli i svjaščeniky - členove vyboru OSJK.


18.II.2012 - Čirč. Vybor OSJK byv učastnyj na oslavach 50 ročnoho žyvotnoho jubileja predsedu Obščestva sv. Joana Krestiteľa o. Jaroslava Popovcja.


Prjašiv - V decembri minuloho roku Akademija rusiňskoj kultury v SR vydala najnovšu knižku avtora Josifa Kudzeja - člena OSJK i redaktor’skoho timu časopisu i kalendarja. Ide o zbornik duchovnoj poeziji nazvanyj KADILO. Mať 96 storon i nachodiť sja tam 76 azbukov nadrukovanych stiškiv v rusiňskim kodifikovaňim jazyku. Telefonnyj kontakt na avtora: 057/7322640


17.XII.2011 - Humenne. Za vybor OSJK, o. Igor Pančak byv učastnyj na 11. Sejmi Rusiňskoj obrody na Sloveňsku.


5.XI.2011 - Hinkivci. Zyšov sja vybor OSJK na roboču poradu. Bilancovav robotu i aktivity OSJK v 2011 r.


3.IX.2011 - Prjašiv. Na dňi Rusiňiv Sloveňska v Prjašovi, kotryj organizovala Rusiňska obroda na Sloveňsku, byv za OSJK učastnyj o. Volodimir Lapihuska, kotryj sja pri pamjatniku o. Aleksandra Duchnoviča pomoliv Molitvu za Rusiňskyj narod.


28.VIII.2011 - Čirč. Vybor OSJK na kurťij robočij poraďi projidnav vydaňa časopisu Artos č. 4/2011 i rusiňskoho gr.kat. kalendarja na rik 2012.


28.VIII.2011 - Čirč. Byla služena Služba Boža za všytkych čleňiv OSJK.


18.VI.2011 - Čirč. Parochija v Čirči vjedno z OSJK  zorganizovala storočňicju od narodžiňa o. Mirona Podhajec’koho, na kotrij brala učasť i šyrša rodina Podhajec’kych.


14.V.2011 - Prjašiv. Hromadna striča čleňiv OSJK v teatri A. Duchnoviča. Učastnych bylo kolo 140 čleňiv zo všytkych rusiňskych regijoňiv.


30.IV.2011 - Prjašiv. Zyšov sja vybor OSJK na roboču poradu. Projidnav definitivnyj program Hromadnoj striči OSJK.


5.III.2011 - Prjašiv. Zyšov sja Okruhlyj sťil rusiňskych organizacij. Učastnyj za OSJK byv o. Martin Kosťilnik. Členove informovali o probihajučich aktivitach ku spisovaňu ľudej i projidnali dalšy kroky. Byv zvolenyj vybor na koordinaciju kampaňi, predsedom sja stav p. Volodimir Protivňak.


27.II.2011 - Prjašiv. Zyšov sja vybor OSJK na roboču poradu. Projidnav program Hromadnoj striči OSJK, kotra bude 14. maja 2011 v Prjašovi, v teatri Aleksandra Duchnoviča.


14.II.2011 - Prjašiv. Zyšov sja okruhlyj sťil rusiňskych organizacij. Učastny za OSJK byli o. Jaroslav Popovec’ i o. Franťišek Krajňak. Za koordinatora okruhloho stola byv zvolenyj predseda Klubu Rusiňiv Sloveňska Ing. arch. Slavomir Hirjak.


14.II.2011 - Prjašiv. Byla striča Sloveňskoj asocijaciji rusiňskych organizacij (SARO), na kotrij za OSJK byli učastny o. Martin Kosťilnik i o. Franťišek Krajňak. Za novoho predsedu SARO byv zvolenyj Mgr. Aleksander Zozuľak.


10.XII.2010 - Čirč. Vybor OSJK poslav Raďi hijerarchiv pis’mo (č.j. 22/2010), v kotrim poukazuje na dakotry pastoračny potreby rusiňskych virnikiv i žadať o ustanovľiňa vikarijatu pro rusiňskych grekokatolikiv na Sloveňsku.


2.XII.2010 - Prjašiv. Byv naučnyj seminar’ o Rusiňskim spisovňim jazyku na Sloveňsku, kotroho organizatorom byv Inšitut rusiňskoho jazyka i kultury PU v Prjašovi. Na seminarju za OSJK byli učastny o. Jaroslav Popovec‘ i o. František Krajňak.


 21.XI.2010 - Prjašiv. Roboča porada vyboru OSJK.


14.IX. - 16.IX.2010 Prjašiv. Deň otvorenych dverej na Prjašivskij univerziťi. Referat o rusiňskych cer’kovnych perekladach mav o. Franťišek Krajňak  z Kamjunky.


29.VIII.2010 - Čirč. Roboča porada vyboru OSJK.


28.VIII.2010 - Stara Ľubovňa. Rusiňska organizacija Molody Rusiny zaklikala na bisidu o. Franťiška Krajňaka z Kamjunky. Na bisiďi sja členove organizaciji interesovali o rusiňsky pereklady a tyž i o religijnyj žyvot v rusiňskych parochijach.


24.VI.2010 - Čabiny. Byla na svjato Roždestva sv. Joana Krestiteľa odpravľana sv. Liturgija za čleňiv našoho Obščestva i všytkych žertvujučich.


21.VI.2010 - Prjašiv. Byla striča vyboru OSJK na kotrij brav učasť i vyznačnyj odbornik na karpatorusinistiku, kanaďskyj profwsor Pavel Robert Magoči.


4.VI.2010 - Prjašiv. Z nahody Dňa Rusiňiv pri pamjatniku o. Aleksandra Duchnoviča v kulturňim programi zazvučala i Molitva za rusiňskyj narod, kotru sja pomoliv pidpredseda OSJK - o. Volodimir Lapihuska.


22.V.2010 - Kriňicja. Na Bijenale lemkivskoj/rusiňskoj kultury v Kriňici (Poľsko) o. Franťišek Krajňak z Kamjunky perevzjav z ruk pidpredsedkyňi Svitovoj rady Rusiňiv Dr. Marijany Ľavincjovoj (Maďar’sko) diplom i i zlatu medajlu za vyznačnu ďijlnosť v ďiľi sochraňiňa rusiňskoj kultury, tradicij i grekokatolic’koj viry.


15.V.2010 - Čertižne. Šefredaktor rusiňskych Narodnych novinok časopisu Rusin - Aleksander Zozuľak poprosiv svjaščenikiv OSJK uložyti do hroba na čerťižňaňskim cinterju urnu z ťilesnyma ostatkami svoho ňaňka - Vasiľa Zozuľaka. Panachidu, zapečataňa hroba i Službu Božu za pomeršym odkončili o. Franťišek Krajňak z Kamjunky, o. Igor Pančak z Voľici i o. Ivan Barna zo Svetlic’.


20.III.2010 - Prjašiv. Vybor OSJK projidnav realnosť projektu "Ďim OSJK", kotryj by služyv Obščestvu na kulturny i religijny aktivity.


22.II.2010 - Prjašiv. Zasidaňa rady hijerarchiv gr.kat. metropoliji (archijepiskop-metropolita Mons. J. Babjak i jepiskopy Mons. M. Chautur i Mons. P. Rusnak) za učasti archijepiskopa Maria Giordanu - opostoľskoho nuncija na Sloveňsku. Rada rišyla i požadaňa OSJK (www.grkatpo.sk/spravy/).


20.II.2010 - Barďijiv. striča zastupnikiv rusiňskych organizacij (Rusiňska obroda, Združiňa inteligenciji Rusiňiv Sloveňska, Obščestvo sv. Joana Krestiteľa, Teatr A. Duchnoviča, Nadacija Derevjany cer’kvi pid Dukľov). Na poraďi sja diskutovalo o vzajemnosti postupu rusiňskych organizacij pri spisuvaňu ľudej v 2011 roci i o dalšij roboťi organizacij na rusiňskim poľi.


7.II.2010 - Čirč. Vybor OSJK pidporiv vychovno-kulturnyj projekt rusiňskoj Osnovnoj školy v Čabinach častkov 350 EUR.


2.I.2010 - Prjašiv. Zasidaňa vyboru OSJK. Midži prioritami programu je i inovacija Maloho grekokatolic’koho katechizmu pro rusiňsky ďiti do teperišňoho kodifikovanoho rusiňskoho jazyka.


10.XI.2009 - Prjašiv. Odbyv sja naučnyj seminar’ na temu "Christijaňsky cer’kvy vychodnoho obrjadu i formovaňa narodnoj identičnosti karpaťskych Rusiňiv." Na seminari mav vystup i predseda OSJK o. Jaroslav popovec’.10.XI.2009 - Čirč. Vybor OSJK poslav prjašivskomu archijepiskopovi i metropolitovi Mons. Joanovi Babjakovi požadaňa o cer’kovne schvaľiňa Proskomidiji i Liturgiji od našoho otcja sv. Joana Zlatoustoho v rusiňskim literaturňim jazyku (č.j. 25/2009).12.X.2009 - Hinkivci. Zasidaňa vyboru OSJK. Sumarizacija všytkych aktivit obščestva v r. 2009 i napisaňa pisma Raďi hijerarchiv gr.kat. metropoliji (č.j. 21/2009) na rišiňa tych potreb rusiňskych grekokatolikiv:

1. uvesti pereklad rusiňskoho Maloho trebnika do oficijalnoj pastoračnoj praktiky
2. informovati v Obežnikach všytkych eparchij o vydavaňu Grekokatolic’koho rusiňskoho kalendarja i časopisu Artos
3.
informovati v schematizmach všytkych eparichij Gr.kat. metropoliji o jestvovaňu i ďiľi OSJK
4. ustanoviti vikarja pro gr.kat. Rusiňiv v Gr.kat. metropoliji11.IX. i 14.IX.2009 - Prjašiv. Inštitut rusiňskoho jazyka i kultury na Prjašivskij univerziťi v Prjašovi zorganizovav pro študenťiv seredňich škol "Deň otvorenych dverej", akciju, na kotrij sja prezentovala kultura Rusiňiv zo všytkych sfer jich kulturno - spoločenskoho žyvota. O kvartalniku ARTOS i organizaciji Obščestva sv. Joana Krestiteľa informovav študenťiv o. Milan Jasik a o cerkovnych perekladach do rusiňskoho jazyka o. Franťišek Krajňak.


23.VIII.2009 - Čirč. Roboča porada Vykonoho vyboru Obščestva.4. - 7.VI.2009 - v Ruskim Keresturi v Serbiji byv X. Svitovyj Kongres Rusiňiv. Za OSJK (kotre je členom Sloveňskoj asocijaciji rusiňskych organizacij) byv delegovanyj o. František Krajňak. 


Obščestvo sv. Joana Krestiteľa mať do toho času 485 čleňiv, dakotrych iv zahraňiču. Vďaka finančňij pidpori žertvodavciv vydavať každyj rik Rusiňskyj kalendar i kvartalnik Artos.

 
24.VI.2009 - na svjato Narodžiňa sv. Joana Krestiteľa byla v Kamjunci odpravľana Služba Boža za všytkych čleňiv OSJK. 
16.III.2009 - byla v Prjašovi striča vyboru OSJK. Vybor pererokovav hospodariňa OSJK i vydaňa novych publikacij. 
5.XII.2008 - OSJK vydalo knižočku Duchovny pisňi od avtora Josifa Kudzeja z Ňagova. 
 

28.XI.2008 - v Hinkivcjach sja zyšov vybor OSJK, kotryj zrekapitulovav robotu Obščestva za 2008 rik i naplanovav zadaňa na rik 2009.

21.XI.2008 - Josif Kudzej prezentovav v Ňagovi svoju novu knihu duchovnoj poeziji Pacerky.

16.X.2008 - členove OSJK byli učastny na konferenciji o Lemkach - Rusinach v poľskych Mickivcjach.

4.X.2008 - byla v seľi Okružna (Kereštvej) na cerkvi - za misijnym krestom, Josifovi Mižičkovi (1847 - 1918) profesorovi teologiji, kanonikovi i generalnomu vikarjovi Prjašivskoj eparchiji odkryta pamjatna tabuľa. Na toržestvi byli učastny predseda OSJK o. Jaroslav Popovec i člen vyboru o. František Krajňak.

 24.IX.2008 - člen OSJK Josif Kudzej prezentovav v Muzeju rusiňskoj kultury v Prjašovi svoji knižky bajok - Mudrosť žyvota i Bajky zabavľajky. Na prezentaciji byv učastnyj i o. Krajňak z molodežov OSJK z Kamjunky.

12.VI.2008 - Prjašiv. Deň otvorenych dverej na Prjašivskij univerziťi. Referat o istoriji Obščestva svjatoho Joana Krestiteľa (OSJK) mav o. Jaroslav Popovec’ - predseda OSJK.

10.IX.2008 - Prjašiv. Deň otvorenych dverej na Prjašivskij univerziťi. Referat o rusiňskim jazyku v cer’kovnych obrjadach mav o. F. Krajňak, paroch parochiji Kamjunka.

2.IX.2008 - Čabiny. Vybor OSJK byv učastnyj na otvoriňu Osnovnoj školy Anatolija Kralic’koho v Čabinach. Je to perša narodnostna škola z navčalnym jazykom rusiňskym osnovana na Sloveňsku v 21. storoču.

24.VIII.2008 - Čirč. Roboča porada vyboru OSJK. 

9.VIII.2008 - Kamjunka. Dňi rusiňskych tradicij v Kamjunci. Na toržestvenňij Službi Božij o. Ivan Barna, dušpastyr’ parochiji Svetlici, propovidav o kulturňim bohatstvi Rusiňiv, do kotroho naležyť i cer’kovnoslavjaňskyj obrjad. 

24.II.2008 - V Prjašovi sja zyšov vybor OSJK, kotryj zrekapitulovav doteperišňu robotu Obščestva i naplanovav dalšy aktivity na cilyj rik 2008.  

21.II.2008 - Muzej rusiňskoj kultury v Prjašovi otvoriv multifunkčny prostory na ul. Masarikovij 10 (v budovi za Sloveňskov šporiteľňov). Vystavku Rusiňska identita u svitľi ikon i starych cer'kovnych pismennostej u Slovakiji pomohli devocionalijami obohatiti i členove OSJK z Kamjunky, kotry pro muzej pomohli zaobstarati cer'kovny predmety i knihy XIX. i XX. storoča, a to z jich parochiji i privatnoj biblioteky o. Krajňaka.

28.I.2008 - Sloveňska asocijacija rusiňskych organizacij, kotroj členom je i naše Obščestvo sv. Joana Krestiteľa, z nahody uďiľiňa najvysšoho ociňiňa deržavy Izraiľ „Spravedlivyj midži narodami“ bl. Svjaščenomuč. P. P. Gojdičoví, ČSVV, in memorijam, zaslala veľvyslanectvu deržavy Izraiľ ďakovne pis'mo, v kotrim sja piše: „Rusiny, virujuči Grekokatolic'koj cer’kvi na Sloveňsku, suť hordy na svoho velikoho jepiskopa - mučenika, blaženoho Pavla Petra Gojďiča, virnoho syna rusiňskoho naroda, kotryj mav smiľisť protestovati proťiv nasilstvu na bratach žyďivskoj narodnosti v časach, kiď inšy pomoči mohli, no ostali ticho, a kotryj svojima ďilami svidčiv o ľubvi ku bližňomu, ne smotrjači na joho viru ci narodnosť.
  Ďakujeme deržavi Izraiľ za uďilene ociňiňa Yad Vashem a virime, že posolstvo spravedlivoho jepiskopa Pavla P. Gojďiča bude prikladom pro nas žyvych, holovno pro tych, što rozhodujuť o suďbi naroďiv“.